Wijzigingen per editie 2018

Om de Kidsrun beter te laten verlopen zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de opzet van deze afstand:

 • gezamenlijke warming-up voor de huldigingswagen is verdwenen. Er is nu een korte warming-up van 09.55 – 10.00 uur direct bij de startlijn en primair bedoeld voor 4 en 5 jarigen
 • de vier groepen verdelen over de 4 vakken, te weten:
  – 4 en 5 jarigen: 10.05 – 10.10 uur (Vak W)
  – 6 en 7 jarigen: 10.10 – 10.20 uur (Vak A)
  – 8 en 9 jarigen: 10.20 – 10.30 uur (Vak B)
  – 10, 11 en 12 jarigen: 10.30 – 10.40 uur (Vak C)
 • elke groep dient minimaal 10 minuten voor de verschillende starttijden in het vak te staan. De deelnemers dienen ook na het finishen door te lopen om door de ouders te kunnen worden meegenomen
 • het startnummer voor de Kidsrun wordt ook voorzien van een W, A, B of C. Kinderen dienen in het vak te starten dat op het startnummer staat aangegeven! Op de beachvlaggen welke aan het hek zijn gemonteerd staan de leeftijdscategorieën ook aangegeven, en daarmee het betreffende vak waarin het kind plaats moet nemen
 • de jongste deelnemers (4 en 5 jarigen) mogen maximaal door één persoon worden begeleid en dienen achteraan in het betreffende vak te starten
 • opvang van de kinderen nadat zij de finish zijn overgekomen: in tegenstelling tot voorgaande jaren finishen de kinderen in de vakken waar zij ook gestart zijn en de ouders kunnen hun kinderen daar ophalen. Het Meetingpoint is daarmee komen te vervallen
 • over de nieuwe opzet komt een aparte nieuwsbrief voor de ouders waarvan de kinderen het afgelopen jaar hebben meegedaan