Meetingpoint

Kinderen die finishen worden meteen na de eindstreep naar het Meetingpoint geleid. Bij de uitgang van het Meetingpoint kunnen ouders hun kinderen onthalen. Ouders wordt uitdrukkelijk verzocht zich niet in het Meetingpoint te begeven! Hierdoor voorkomen we dat kinderen hun ouders niet makkelijk terugvinden. Het Meetingpoint is op de Loolaan/Bosweg en staat duidelijk met borden aangegeven.