Inschrijven

LIMIET BEREIKT! Inschrijven voor deze afstand is niet meer mogelijk. Kies daarom een van de andere afstanden.

Controlelink inschrijving

Er is geen na-inschrijving mogelijk op de dag zelf! Er kunnen maximaal 125 deelnemers meedoen aan de Marathon Trail. Deelnemers kunnen zich uiterlijk zondag 15 januari 2017 23.59 uur inschrijven. Let op: de inschrijving sluit eerder zodra het maximaal aantal inschrijvingen (125 deelnemers) is gehaald. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de trail is 18 jaar!

Bij deze Marathon Trail wordt, onder begeleiding, in groepen met een bepaalde snelheid gelopen. Bij het inschrijven dient men dan ook de groep op te geven waarin met wil lopen. Zie voor de groepsindeling “Tijdgroepen” in de index.

De kosten zijn € 25,- bij inschrijving. Hiervan wordt € 5,00 aan het Kroondomein Het Loo geschonken ten behoeve van het project Herstel Beken Niersen.

Er wordt geen restitutie verleend bij wijziging of annulering.

  • workx
  • koninklijke_marechaussee
  • apeldoorn_en_bloemzaad
  • gemeente-apeldoorn