Certificering Atletiekunie

De huidige route van de Asselronde wordt sinds 2015 gelopen. Een mooie route door de bossen en over de hei waar we veel complimenten over krijgen. De Asselronde is door de Atletiekunie gecertificeerd als een route van exact 25 km. Tot op de centimeter nauwkeurig!

Andere startvakindeling

Voor de Asselronde geldt ten opzichte van de overige afstanden een andere startvakindeling.

Doordat de start van de Asselronde nu in vak A komt te liggen hebben we de benaming van de vakken ten opzichte van editie 2016 (het jaar dat voor het laatst de oude startlijn werd gehanteerd) moeten aanpassen.

Startvak 2016:                                Startvak 2019:

Vak W                 wordt                   Vak A

Vak A                  wordt                   Vak B

Vak B                  wordt                   Vak C

Startnummer

Zoals hierboven aangegeven  zal er daarom een ander startvak op jouw startnummer staan dan je wellicht gewend was. Het startnummer ontvang je eind januari/begin februari.