Certificering Atletiekunie

De huidige route van de Asselronde wordt sinds 2015 gelopen. Een mooie route door de bossen en over de hei waar we veel complimenten over krijgen. Maar minstens net zo belangrijk voor ons was de vraag of de route wel exact 25 km is. Daarom hebben we op een zondagmorgen (vroeg) in oktober 2016 de Asselronde officieel door de Atletiekunie laten opmeten. De uitslag van die meting was dat de Asselronde 24.940,93 meter lang is. 59 meter en 7 centimeter tekort dus.

Daarom is in 2017 besloten de start van de Asselronde op de Loolaan 59,07 meter terug te leggen (richting Orpheus) t.o.v. de oude startlijn.  De route en de finishlocatie op de Loolaan kunnen daardoor ongewijzigd blijven. De Asselronde is met deze aanpassing door de Atletiekunie gecertificeerd als een route van exact 25 km. Tot op de centimeter nauwkeurig!

Andere startvakindeling

De wijziging van de start geldt alleen voor de Asselronde. De overige afstanden houden hun “oude” startlijn en de daarbij behorende indeling van de startvakken.

Doordat de start van de Asselronde nu in vak A komt te liggen hebben we de benaming van de vakken ten opzichte van editie 2016 (het jaar dat voor het laatst de oude startlijn werd gehanteerd) moeten aanpassen.

Startvak 2016:                                Startvak 2019:

Vak W                 wordt                   Vak A

Vak A                  wordt                   Vak B

Vak B                  wordt                   Vak C

Startnummer

Zoals hierboven aangegeven  zal er daarom een ander startvak op jouw startnummer staan dan je wellicht gewend was. Het startnummer ontvang je eind januari/begin februari.