Wijzigingen per editie 2018

Om de Kidsrun beter te laten verlopen zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de opzet van deze afstand:

 • gezamenlijke warming-up voor de huldigingswagen is verdwenen. Er is nu een korte warming-up van 09.55 – 10.00 uur direct bij de startlijn en primair bedoeld voor 4 en 5 jarigen
 • de vier groepen verdelen over de 4 vakken, te weten:
  – 4 en 5 jarigen: 10.05 – 10.10 uur (Vak 1)
  – 6 en 7 jarigen: 10.10 – 10.20 uur (Vak 2)
  – 8 en 9 jarigen: 10.20 – 10.30 uur (Vak 3)
  – 10, 11 en 12 jarigen: 10.30 – 10.40 uur (Vak 4)
 • elke groep dient minimaal 10 minuten voor de verschillende starttijden in het vak te staan. De deelnemers dienen ook na het finishen door te lopen om door de ouders te kunnen worden meegenomen
 • het startnummer voor de Kidsrun wordt ook voorzien van een 1, 2, 3 of 4. Kinderen dienen in het vak te starten dat op het startnummer staat aangegeven! Op de beachvlaggen welke aan het hek zijn gemonteerd staan de leeftijdscategorieën en de kleur van het startnummer ook aangegeven, en daarmee het betreffende vak waarin het kind plaats moet nemen
 • de jongste deelnemers (4 en 5 jarigen) mogen maximaal door één persoon worden begeleid. Kind en begeleider dienen in dat geval achteraan in het betreffende vak te starten. Hierdoor hebben de kinderen zo weinig mogelijk last van de volwassenen.
 • over de nieuwe opzet komt een aparte nieuwsbrief voor de deelnemers/ouders/begeleiders. Deze nieuwsbrief ontvangt u eind januari per email.