Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacyregels. Ook verenigingen en stichtingen, zoals de Stichting Marathon Apeldoorn, organisator van de Midwinter Marathon, hebben zich aan deze regels te houden.

In dit document zijn de maatregelen vermeld die, in het kader van deze wetgeving, voor jou als deelnemer aan een van deze 2 evenementen van belang zijn.

1

De persoonsgegevens die van de deelnemer worden vastgelegd, zijn uitsluitend bedoeld om deelname van betrokken persoon aan een van de afstanden van de Midwinter Marathon mogelijk te maken. Dit inclusief het publiceren van behaalde resultaten.

2

De vastgelegde gegevens zijn:

a. Bij de inschrijving:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand, Categorie, Bestelde extra’s (indien van toepassing, shirt, BibBits etc.), Betaald Bedrag, Deelname aan een Businessrun-Team (indien van toepassing).

b. Na afloop van het evenement:

Of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Midwinter Marathon heeft gelopen, De gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.

3

Door deelname aan een van de genoemde evenementen verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder punt 2 genoemde gegevens. De deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.

4

Tijdens het evenement zullen de deelnemers gefotografeerd worden. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact opnemen met de organisatie.

5

Iedere deelnemer kan zijn of haar gegevens inzien via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt.

6

Iedere deelnemer kan een deel van de onder 2 genoemde gegevens wijzigen via de faciliteiten van de software die bij het inschrijven wordt gebruikt. De te wijzigen gegevens zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer, Geslacht, Geboortedatum en Emailadres. Indien de deelnemer van afstand wil wijzigen dan kan dat, echter alleen naar een kortere afstand en alleen door middel van een emailbericht aan de organisatie.

7

Indien een deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek sturen aan de organisatie.

8

De opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de Midwinter Marathon. Zij worden dus niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen ook niet voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt.

9

De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma Inschrijven.nl. Met deze firma heeft de Stichting Marathon Apeldoorn een verwerkers overeenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.

10

De Stichting Marathon Apeldoorn, verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.