Maak gebruik van de fietsenstallingen bij start/finish

Deelnemers uit Apeldoorn vragen we om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Daarnaast vragen we om de fiets in een van de vier grote fietsenstallingen te plaatsen (op het kaartje aangegeven met een geel bordje), in de directe nabijheid van start/finish. Dit om een wirwar aan fietsen bij start/finish zelf te voorkomen. Verder proberen we – mocht het onverhoopt nodig zijn – de hulpdiensten op de Loolaan en de stoepen en zijbermen ruim baan te geven in geval van een calamiteit. Parkeer je fiets dus niet op de Loolaan meteen bij start/finish, dus ook niet in de grindbermen. De stallingen zijn overigens niet bewaakt.

Kijk op het kaartje voor de locatie van de fietsenstallingen.

Auto

Kom je van buiten Apeldoorn? Maak dan gebruik van de transferia met gratis pendelbussen.